Tractaments

Pròtesi dental

Què és la prostodòncia?

La prostodòncia és l’especialitat odontològica relativa al diagnòstic, planificació del tractament, rehabilitació i manteniment de la funció oral, la comoditat, l’aparença i la salut dels pacients amb dents absents o danyades.

Les pròtesis dentals inclouen aquells tractaments destinats a substituir peces dentals absents per a restablir la funció masticatòria i retornar l’estètica del pacient.

Quin tipus de pròtesis dentals existeixen?

Les pròtesis poden ser fixes o amovibles i poden realitzar-se sobre dents naturals o sobre implants.

L’elecció dependrà del nombre de dents absents, de la preferència del pacient i del criteri mèdic del professional.

A vegades, també és necessària la reparació d’una pròtesi existent per trencament d’algun dels seus elements. A Laia Roig Clínica Dental ens comprometem a realitzar les reparacions de pròtesis en el menor període de temps possible, intentant minimitzar els problemes i inconvenients que aquest trencament pugui provocar en els nostres pacients.
En definitiva, gràcies a la pròtesi dental, a la nostra clinica aconseguim que cada pacient recuperi tota la funcionalitat de la seva boca.

Vine a veure'ns

Travessera de Dalt, 138, Local
08024 Barcelona

Play Video

Professionals en constant formació

Els nostres professionals són experts en les seves àrees i treballen per millorar cada dia.

Tractaments
personalitzats

Cada pacient és únic per això els nostres tractaments són personalitzats per a cada cas.

Finançament
a mida

Si ho necessites la nostra clínica disposa de finançament a mida per als teus tractaments.